Litt om meg 

Jeg har faglig bakgrunn innen næringsmidler, og har i flere år arbeidet med produktutvikling, prosess- og kvalitetsforbedring innen meieri- og annen næringsmiddelindustri.

I den senere tid har jeg arbeidet mest med oppbygning, utvikling og revisjon av kvalitetssystemer.

Jeg kjenner godt til dokumentasjonskrav, særlig innen landbruk og næringsmiddelindustri, men også innen farmasøytisk- og legemiddelindustri. (se www.futurakvalitet.no)

Lang erfaring har gitt meg et godt grunnlag for å løse de aller fleste oppdrag, både fra firmaer, foreninger og privatpersoner.

Alle oppdrag behandles konfidensielt. Det tas regelmessig ekstern backup av all oversatt dokumentasjon. Dette kan slettes etter ønske fra kunden.