Leveringsbetingelser

Priser gjelder elektronisk overføring av original fil. Dokumentasjon kan overføres som papirutgave postalt etter kundens ønske. Se forøvrig betingelser for mer detaljerte opplysninger. 

Utdrag av betingelser: 

Betaling senest 14 dager etter mottatt dokument pr. e-post.
Dokumentasjonen overføres vanligvis som passordbelagt word-fil eller pdf-fil etter kundens ønske. Passord overføres elektronisk når betaling er mottatt.

Du trenger Acrobat Reader for å laste og lese pdf-filer.