EKSEMPLER:

Nedenfor er noen eksempler fra utførte oppdrag. 

Medisinsk/teknisk utstyr (pdf)

Hjelpemidler sykehuspasienter (pdf)

Ernæring/kosthold (pdf)

HMS datablad - kjemikalier (pdf)